No summit Luc & Wouter

‘Er zou lawinegevaar zijn onder de col en iedereen zou terug gekeerd zijn’ is de boodschap die we ontvangen hebben dus no summit BroadPeak. Luc en Wouter geraakte tot 7500m en dalen met iedereen terug af naar camp 3