Toppoging in zicht

Het weer heeft beslist dat we een toppoging doen op18 november. Francis, Stef en Sofie gaan 17 november naar camp 1 en vertrekken ’s nachts naar de top. Tom en Stijn zullen een shot naar de top doen rond 24 november. Alles zal te volgen zijn via de […]